Deutsch DE

Prosze wprowadzić kod weryfikacyjny

Popraw kod weryfikacyjny

Innowacyjna Gospodarka

DOTACJE NA INNOWACJE.

Inwestujemy w waszą przyszłość.

Łukasz Koszczoł WSPÓLNIK SPÓŁKI CYWILNEJ: MULTIMARE; 2net realizuje projekt pt.

„Stworzenie innowacyjnej e - usługi UjakUrlop konsolidującej właścicieli obiektów turystycznych z rynku polskiego”.
 

w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, Działanie 8.1.
 

Celem projektu jest stworzenie innowacyjnej e-usługi UjakUrlop związanej z syndykalizacją i konsolidacją firm z rynku turystycznego; z wykorzystaniem nowoczesnych technologii geolokalizacji, mobilnych, oraz wizualizacyjnych.
 

Projekt realizowany w okresie 01.01.2013 – 31.12.2013.
 

Więcej informacji o dotacjach unijnych można uzyskać:
 

http://europa.eu/index_pl.htm
http://www.poig.gov.pl/
http://www.mrr.gov.pl/
http://www.mswia.gov.pl/
http://www.parp.gov.pl/index/main/
 

PROJEKT WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ
Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU ROZWOJU REGIONALNEGO

Prosimy o sugestie, uwagi i pytania