Organizacja wycieczek szkolnych

Organizacja wycieczek szkolnych

Wycieczki szkolne mogą być doskonałym uzupełnieniem wiedzy zdobywanej na lekcjach. Czasami informacje przekazywane dzieciom poza murami szkolnymi dużo lepiej zapadają w pamięć niż suche fakty serwowane im na co dzień. Dobrze zaplanowana wycieczka może wnieść dużo dobrego do kształcenia i rozwoju uczniów. Nie każda musi być jednak długa lub nadmiernie obłożona obowiązkowymi punktami do obejrzenia. Ważne, by dzięki niej poznanie jakiegoś zagadnienia stało się łatwiejsze. Wielu nauczycieli wykorzystuje w tym celu nawet krótkie spacery po parku, co daje możliwość zaobserwowania niektórych zjawisk na żywo, a dzięki temu lekcja odbywa się w bezstresowej atmosferze. Nieco trudniejsze jest właściwe zaplanowanie wycieczki kilkudniowej, która ma nie tylko służyć odpoczynkowi, ale także poznaniu na przykład jakiegoś regionu, jego kultury czy historii. Harmonogram takiej wycieczki musi uwzględniać zarówno czas na odwiedzenie miejsc wartościowych z punktu widzenia nauki, jak i czas przeznaczony na różnego rodzaju rozrywki. Warto dokładnie wypełnić każdy dzień, tak by nie wkradła się nuda, która potrafi popsuć nawet najlepiej zorganizowany wyjazd. Wycieczkę trzeba też dokładnie zaplanować pod kątem transportu. Najprostsze jest oczywiście wynajęcie autokaru, co nie oznacza wcale, że inne środki transportu należy wykluczyć.

Dodaj komentarz