Warty odwiedzenia Luksor

Warty odwiedzenia Luksor

Wielu turystów przyjeżdża do Egiptu tylko po to, aby zobaczyć jego słynne zabytki. Większość turystów kieruje swoje pierwsze kroki pod piramidy w Gizie. Miejsc, które warto w Egipcie zobaczyć jest jednak znacznie więcej. Miastem, które koniecznie trzeba zobaczyć jest Luksor. Podczas swej długiej, nawet bardzo długiej historii miasto to aż trzykrotnie zmieniało swą nazwę. Początkowo miasto to nazywało się Vaset. Nazwę tę starożytni Grecy zmienili na Teby, z kolei tę nazwę Arabowie zamienili na Al-Uqsur. To właśnie od tej arabskiej nazwy miasta pochodzi angielska nazwa Luksor. Nazwy Luksor używa się w odniesieniu do nowego miasta, myśląc o starożytnym mieście, mówi się Teby. Poza Tebami innymi starożytnymi miastami, które trzeba zobaczyć jest Memfis, Asuan i założona przez Aleksandra Wielkiego Aleksandria. 2 km od współczesnego Luksoru położony jest kompleks świątynny w Karnaku. Kompleks ten zajmuje niemal 3 kilometry kwadratowe. Jego centralną część zajmuje świątynia poświęcona bogowi wiatrów i powietrza Amonowi. Za największe arcydzieło egipskich budowniczych uważany jest hipostyl świątyni. Ze świątyni Amona możemy przejść długą aleją do przejść do świątyni Narodzin Amona w Luksorze. Wzdłuż całej tej alei stoją niezwykłe sfinksy o baranich głowach. W połowie alei prowadzącej do świątyni w Luksorze znajduje się gmach muzeum. Zgromadzono w nim znalezione w grobowcach i świątyniach dzieła sztuki.

Dodaj komentarz