Wycieczki na Górę Synaj

Wycieczki na Górę Synaj

Jeśli jedziemy do Egiptu z całą pewnością nie będziemy się nudzić. Znajduje się tutaj bowiem wiele niezwykle interesujących miejsc, które zasługują na to aby poświęcić im chociaż chwilę. Wśród takich miejsc znajduje się z całą pewnością Góra Synaj. Określana ona bywa niezwykle często jako Góra Mojżesza. Górę tą znajdziemy na południu Półwyspu Synaj. Góra wznosi się na wysokość 2285 metrów nad poziomem morza. Na szczególne podkreślenie zasługuje fakt, że w 2002 roku zdecydowano o wpisaniu tego miejsca na listę, którą prowadzi UNESCO. Góra ta dla wielu religii jest górą świętą. To bowiem właśnie na jej szczycie Mojżesz miał otrzymać od Boga tablicę, na której wyryto dziesięć przykazań mających wskazywać ludziom drogę do prawego życia. To także na tej górze za pośrednictwem Mojżesza Bóg zawarł przymierze z Izraelitami. Pod względem wysokości jest to druga góra na terenie całego Egiptu. Obecnie na górę można wspiąć się jednym z dwóch prowadzących na jej szczyt szlaków. Oba rozpoczynają swój bieg na parkingu, który urządzono niedaleko znajdującego się tutaj klasztoru świętej Katarzyny. Wybrać może szlak stosunkowo prosty, który jest jednak zdecydowanie dłuższy oraz taki, który jest krótki, ale wymaga dobrej kondycji i stojących na wysokim poziomie umiejętności. Szlak, który określany jest jako prostszy wiedzie przez tak zwaną Ścieżkę Paschy. Droga, która określana jest jako trudniejsza prowadzi z kolei przez tak zwane Schody Pokutne.

Dodaj komentarz